Státní úřady a instituce

Info-Kladno.cz Instituce a organizace Státní úřady a instituceVíce výsledků zobrazíte klikem na Celá ČR

Svět Celá ČR Středočeský okres Kladno

Zobrazit pouze výsledky lokality "okres Kladno"


Český svářečský ústav s.r.o. - csuostrava.eu

Český svářečský ústav (dále jen ČSÚ) je výzkumná, vývojová, inspekční, certifikační a zkušební organizace, která působí v oboru svařování. Byla založena v roce 1994. Majoritním vlastníkem ČSÚ je s Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Činnost …

Ostrava, 17. listopadu 2172/15 (areál VŠB-TU Ostrava) - +420 597 321 587, +420 775 573 696

Věznice VinařiceVinařice - vscr.cz

Věznice pro výkon trestu odsouzených dospělých mužů s dozorem a s ostrahou. Normová ubytovací kapacita je 897 míst.

Vinařice, Vinařice 245 - +420 312 291 511

Katastrální pracoviště Slaný - cuzk.cz

Poskytování služeb v oblasti správy katastru nemovitostí. Zaměřujeme se na výzkum a vývoj v resortu zeměměřictví a nabídku nepotřebného majetku.

Slaný, Netovická 376 - +420 312 522 312

OSSZ Kladno - cssz.cz

Organizace provádí rozhodnutí o dávkách důchodového a nemocenského pojištění nebo vrácení dávek. Vybírá pojistné a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, jedná před soudem, plní úkoly při výplatě dávek do ciziny a zajišťuje vydávání tiskopisů.

Kladno, Fibichova 2819 - +420 312 827 111

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze - khsstc.cz

Zajištění vydávání rozhodnutí, povolení, osvědčení a plnění dalších úkolů státní správy v ochraně veřejného zdraví včetně státního zdravotního dozoru.

Kladno, gen. Klapálka 1583 - +420 312 292 011, +420 312 292 019

Policie ČR - Územní odbory Kladno - policie.cz

Odbor vnější služby a odbor služby kriminální policie a vyšetřování.

Kladno, Havířská 632 - +420 974 873 111

Okresní státní zastupitelství Kladno - justice.cz

Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných činů.

Kladno, Pavlisova 2818 - +420 312 247 053

Probační a mediační služba - pmscr.cz

Zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností.

Kladno, náměstí 17. listopadu 2840 - +420 312 602 591, +420 737 247 438

Obchodní rozhodčí soud České republiky

Nabídka rozsouzení sporů ve věcech obchodních a občanských.

Kladno, Štěpánská 1747 - +420 312 661 364, +420 775 333 887

Úřad práce České republiky - mpsv.cz

Specializujeme se na zajišťování pracovních míst. Vedeme evidenci uchazečů o práci. Zajišťujeme státní sociální podporu a pomoc v hmotné nouzi.

Kladno, Dukelských hrdinů 1372 - +420 950 127 111

Státní pozemkový úřad - spucr.cz

Zaměřujeme se na rozhodování o pozemkových úpravách a organizaci jejich provádění, zajišťování vytyčení pozemků a vyhotovení geometrických plánů.

Kladno, Kubelíkova 2797 - +420 312 278 020

Okresní soud v Kladně - justice.cz

Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i v trestních věcí v prvním stupni.

Kladno, nám. Edvarda Beneše 1997 - +420 312 278 790